Společnost Eckert & Ziegler Cesio byla založena v r.1992 jako pokračovatel oddělení uzavřených zářičů bývalého Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů (ÚVVVR) v Praze, a to nejdříve jako Cesio s.r.o. V r. 1995 získala většinový podíl německá firma Bebig GmbH.  Firma Cesio s.r.o. byla později jako Isotope Products Cesio s.r.o. začleněna do holdingové společnosti Eckert & Ziegler AG, Berlin, Německo. Od r. 2007 je členem tohoto holdingu pod názvem Eckert & Ziegler Cesio s.r.o.